Bloczek betonowy

firma

Produkujemy bloczki betonowe w następujących rozmiarach:

Bloczki produkowane są wg. Normy PN-EN 771-3:2005 z betonu zwykłego wg. PN-EN 206-1:2003 o następujących klasach wytrzymałości: 15,17,5; 20 MPa

Produkowane bloczki stosowane są do wykonywania murów ze spoinami z zapraw zwykłych lub lekkich.

Siedziba Firmy

POL-BRUK Paprocki Sp. z o.o.
Niemojki 9, 08-200 Łosice
tel./fax: (83) 355 69 35

Oddział

Wytwórnia Betonu
ul. Berdyczowska 15,
08-110 Siedlce
tel.: 667 988 678
tel.: 726 988 646